Kontakt

KONTAKTNÁ OSOBA
Ing. Bc. Michaela Farkas Dobrová
Zakladateľ & Riaditeľ Online Lekcie
+421 907 454 171
info@onlinelekcie.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
WANT s.r.o.
Jazmínová 413/3
040 11 Košice - Západ
IČO: 51 897 555
DIČ: 2120828457
IČ DPH: neplatiteľ DPH

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK45 7500 0000 0040 2622 6348
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX